Monday, 24 March 2014

Ibu bapa suruh anak cerai isteri kena patuh?

Malam semalam sempat menonton sekejap rancangan Kalau Sudah Jodoh.

Ustaz dalam rancangan berkenaan hafizohullah menyatakan wajib taat kepada ibubapa sehingga jika anak lelaki diperintahkam ceraikan isterinya pun, anak wajib taat.

Beliau memetik kisah Abdullah bin Umar RA yang diperintahkan ceraikan isterinya oleh bapanya Umar Al-Khattab lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar laksanakan arahan bapanya.

Saya ingin menyambung sedikit kisah berkenaan. Tidak dinafikan kisah itu sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi dan bertaraf hadis sahih. 

Namun para ulama ketika memahami hadis ini tidaklah secara mutlak meletakkan hukum wajib ceraikan isteri apabila diarah oleh ibubapa.

Antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyyah. Kedua-duanya menyatakan bahawa tidak boleh sewenang-wenang ceraikan isteri hanya semata-mata diarah ibubapa. 

Sehingga pernah ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang isu berkenaan mengajukan soalan, 

"Adakah bapa kamu seperti Umar?"

Dalam hal ini, perlulah dilihat juga kepada kemaslahatan untuk agama dan keadilan. 

Ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan taat kepada Saidina Umar kerana keadilan Saidina Umar itu sendiri memang diyakini.
Sumber : AFS

No comments:

Post a Comment